Rookmelders verplicht

  • Beschrijving

bron: BE Vlaanderen.be 2019

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Het is al langer verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen
  • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is
  • huurwoningen en studentenkamers woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle Vlaamse woningen. Voldoende rookmelders Alle woningen moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders:

Lees meer..

bron: NL Rijksoverheid 27-02-2020

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”

Lees meer..

Gerelateerde Producten